PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Peter Preston

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Samodzielny referent inżynieryjno-techniczny

Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki / Pracownia Inżynierii Elektrycznej

Adres: A-20 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 71a Zielona Góra

Pokój: -

Telefon: 683283150

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Witold Kobyłecki

Stanowisko: Starszy wykładowca

Jednostka: Instytut Neofilologii / Zakład Anglistyki

Adres: A-20 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 71a Zielona Góra

Pokój: -

Telefon: 683283150

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Dorota Hebisz