PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Anita Famuła-Jurczak

ORCID: 0000-0003-4538-6843

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Pedagogiki / Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii / Pracownia Logopedii

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: pokój 440

Telefon: 683283256

Adres E-mail:

Strona www: www.wpps.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje: