PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Logopedii

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr Anita Famuła-Jurczak
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!