PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk

Dyscypliny naukowe:
psychologia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Psychologii / Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra

Pokój: 438

Telefon: 683283134

Adres E-mail:

Strona www: psychologia.wpps.uz.zgora.pl/wykladowcy-i-dyzury/dr-hab-zdzislawa-janiszewska-niescioruk-prof

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje: