PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Anna Góralewska-Słońska

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Psychologii / Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju / Pracownia Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 106b

Adres E-mail:

Kod QR:

Kod QR
Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Psychologii
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia