PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Iwona Grzegorzewska

Dyscypliny naukowe:
psychologia; udział: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-0890-9553

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Psychologii / Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: pok. P106A

Telefon: 683287311

Adres E-mail:

Strona www: psychologia.wpps.uz.zgora.pl/wykladowcy-i-dyzury/dr-hab-iwona-grzegorzewska-prof-uz/

Uwagi: Dyrektor Instytutu Psychologii

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje: