PERS - System Informacji o Pracownikach

lic. Marta Janowicz

Stanowisko: Referent

Jednostka: Instytut Psychologii / Sekretariat Instytutu Psychologii

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra

Pokój: P106

Telefon: 683287311

Adres E-mail:

Uwagi: godziny pracy 7:00-15:00

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: