PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Iwona Kopaczyńska

Dyscypliny naukowe:
pedagogika; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Nie

ORCID: 0000-0002-3001-146X

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Pedagogiki / Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 223

Telefon: 683283256

Telefon: 789442149

Adres E-mail:

Strona www: www.wpps.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: