PERS - System Informacji o Pracownikach

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Psychologii / Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra

Pokój: P101

Telefon: 683287311

Adres E-mail:

Strona www: psychologia.wpps.uz.zgora.pl/wykladowcy-i-dyzury/dr-anna-mroz/

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: