PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Magdalena Zdaniewicz

ORCID: 0000-0001-8227-2832

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Pedagogiki / Zakład Resocjalizacji / Pracownia Profilaktyki i Resocjalizacji

Adres: C-11 - Dom Studenta "Vicewersal", al. Wojska Polskiego 65, 65-762, Zielona Góra

Pokój: pok. 3

Telefon: 683287306

Telefon: 683283256

Telefon: 515289404

Adres E-mail:

Strona www: www.wpps.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: