PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Profilaktyki i Resocjalizacji

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr hab. Krzysztof Wąż
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!