PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Michał Kocot

Dyscypliny naukowe:
sztuki muzyczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-8260-3689

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Muzyki / Katedra Dyrygentury, Instrumentalistyki i Wokalistyki

Adres: A-15 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 19, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 2,5,6,105,04

Telefon: 3287854

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Muzyki
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia