PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Marek Malinowski

Dyscypliny naukowe:
inżynieria mechaniczna; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Nie

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej / Katedra Mechaniki i Projektowania Maszyn

Adres: A-11 - Centrum Naukowo-Badawcze, prof. Z. Szafrana 4 Zielona Góra

Pokój: 305

Telefon: 789441486

Telefon: 683282302

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: