PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. Zdzisław Wołk

Dyscypliny naukowe:
pedagogika; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-2846-6246

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Pedagogiki / Zakład Pedagogiki Społecznej

Adres: C-11 - Dom Studenta "Vicewersal", al. Wojska Polskiego 65, 65-762, Zielona Góra

Pokój: pok. 2

Telefon: 683287305

Telefon: 683283256

Adres E-mail:

Strona www: www.uz.zgora.pl

Strona www: www.wpps.uz.zgora.pl

Uwagi: null

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Zakład Pedagogiki Społecznej Kierownik Zakładu