PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Wioletta Husar-Poliszuk

Dyscypliny naukowe:
nauki o polityce i administracji; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji / Katedra Stosunków Międzynarodowych / Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra

Pokój: 304

Telefon: 691221134

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Czesława Krawczyk