PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Marek Wróblewski

Dyscypliny naukowe:
informatyka; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Nie

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: doktorant

Jednostka: Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Szajkowska

Stanowisko: Wykładowca

Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Informatyki Technicznej

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 325a

Telefon: 6832824733

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Ewa Lehmann