PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Dagmara Gawron

Dyscypliny naukowe:
psychologia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-6710-8540

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Psychologii / Zakład Psychologii Osobowości

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra

Pokój: 433

Telefon: 683287311

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: