PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Ryszard Asienkiewicz

Dyscypliny naukowe:
nauki o kulturze fizycznej; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Nie

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Nauk Biologicznych / Katedra Sportu, Turystyki i Promocji Zdrowia / Pracownia Sportu i Promocji Zdrowia

Adres: A-38 - Budynek Dydaktyczny (Studium WF), Wyspiańskiego 58 Zielona Góra

Pokój: 2

Telefon: 683287835

Adres E-mail:

Strona www: www.wlnz.uz.zgora.pl

Uwagi: pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Biologicznych Podstaw Sportu

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Uladzimir Alyavdin
Pełnione funkcje: