PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Ryszard Asienkiewicz

Dyscypliny naukowe:
nauki o kulturze fizycznej; udział: 100%, oświadczenie N: Nie

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia / Katedra Sportu i Promocji Zdrowia

Adres: A-13 - Hala Sportowa, prof. Z. Szafrana 6, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 105

Telefon: 789442264

Adres E-mail:

Strona www: http://wnb.uz.zgora.pl/pl/istz/struktura-istz/

Uwagi: Dyrektor Instytutu Sportu, Turystyki i Żywienia

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Alina Misiuk
Pełnione funkcje: