PERS - System Informacji o Pracownikach

lic. Dariusz Poźniak

Stanowisko: Kierownik

Jednostka: Kanclerz / Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni / Dział Obsługi Administracyjno-Technicznej Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

Pokój: 204

Telefon: 683528431

Telefon: 785040600

Adres E-mail:

Strona www: www.wzs.uz.zgora.pl

Strona www: www.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: