PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania

Dyscypliny naukowe:
pedagogika; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-4334-7465

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Pedagogiki / Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej / Pracownia Edukacji Artystycznej

Adres: A-17 - Budynek Administracyjny, al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra

Pokój: pokój 424

Telefon: 683283256

Adres E-mail:

Strona www: www.wpps.uz.zgora.pl

Strona www: staff.uz.zgora.pl/lkataryn/

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: