PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Edukacji Artystycznej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!