PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Barbara Literska

Dyscypliny naukowe:
nauki o sztuce; udział: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-6328-9401

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Muzyki / Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki

Adres: A-15 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 19, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 112

Telefon: 789442080

Telefon: 789442080

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Prorektor ds. Studenckich
Prorektor ds. Studenckich