PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Łukasz Nikel

Dyscypliny naukowe:
psychologia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Psychologii / Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: P108

Telefon: 683287311

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: