PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. Mirosław Dudek

Dyscypliny naukowe:
nauki fizyczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-8908-3006

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Fizyki / Zakład Fizyki Materiałowej i Medycznej

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 415

Telefon: 789441929

Adres E-mail:

Strona www: www.if.uz.zgora.pl/~mdudek/

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Zakład Fizyki Materiałowej i Medycznej Kierownik Zakładu