PERS - System Informacji o Pracownikach

lic. Ewelina Czarnecka

Stanowisko: referent badawczo-techniczny

Jednostka: Instytut Nauk Biologicznych / Katedra Biotechnologii / Pracownia Biochemii i Biologii Komórki

Adres: A-26 - Budynek Dydaktyczny, Monte Cassino 21b Zielona Góra

Pokój: 18

Telefon: 683287381

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Uladzimir Alyavdin