PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Aneta Klementowska

Dyscypliny naukowe:
pedagogika; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak
nauki o komunikacji społecznej i mediach; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-5359-4031

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Pedagogiki / Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych / Pracownia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 18A

Telefon: 3283191

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: