PERS - System Informacji o Pracownikach

Anna Chamot

Stanowisko: Referent

Jednostka: Kanclerz / Dział Zaopatrzenia / Sekcja Dostaw

Adres: A-07 - Budynek Administracyjny, prof. Z. Szafrana 21, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 111

Telefon: 517883620

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: