PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. inż. Edward Kowal

Dyscypliny naukowe:
nauki leśne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-0724-9530

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej / Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii

Adres: A-10 - Hala Laboratoryjna WM, prof. Z. Szafrana 4 Zielona Góra

Pokój: 128

Telefon: 683283194

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: