PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Renata Grochowalska

Dyscypliny naukowe:
nauki biologiczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-0838-6177

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Nauk Biologicznych / Katedra Biotechnologii / Pracownia Biochemii i Biologii Komórki

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1 Zielona Góra

Pokój: 503

Telefon: 683282725

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Uladzimir Alyavdin
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Nauk Biologicznych
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia