PERS - System Informacji o Pracownikach

inż. Kamil Pitura

Stanowisko: Inspektor nadzoru

Jednostka: Kanclerz / Dział Inwestycji / Sekcja Inspektorów Nadzoru

Adres: A-07 - Budynek Administracyjny, prof. Szafrana 21 Zielona Góra

Pokój: 1

Telefon: 683282369

Telefon: 601902299

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: