PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Natalia Skrzyczewska

Dyscypliny naukowe:
psychologia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-7028-2870

Stanowisko: Referent

Jednostka: Instytut Psychologii

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: P109

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:

Stanowisko: Asystent

Jednostka: Instytut Psychologii / Zakład Psychologii Osobowości

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: P107

Uwagi: n.skrzyczewska@wns.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: