PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Michał Matejczuk

Stanowisko: Referent

Jednostka: Kanclerz / Dział Zaopatrzenia / Sekcja Dostaw

Adres: A-07 - Budynek Administracyjny, prof. Z. Szafrana 21, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 111a

Telefon: 691966603

Adres E-mail:

Strona www: www.dz.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: