PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Agata Kołacz

Stanowisko: Młodszy bibliotekarz

Jednostka: Prorektor ds. Rozwoju i Finansów / Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego / Dział Informacji Naukowej / Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej

Adres: A-23 - Budynek Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 4.05

Telefon: 683282162

Telefon: 789441391

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: