PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Wanda Milczewska

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Kustosz

Jednostka: Prorektor ds. Rozwoju i Finansów / Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego / Dział Informacji Naukowej

Adres: A-23 - Budynek Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71 Zielona Góra

Pokój: 3.05

Telefon: 683282153

Telefon: 789441385

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: