PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Andrzej Zygadło

ORCID: 0000-0002-3431-7642

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Pedagogiki / Zakład Resocjalizacji / Pracownia Profilaktyki i Resocjalizacji

Adres: C-11 - Dom Studenta "Vicewersal", al. Wojska Polskiego 65, 65-762, Zielona Góra

Pokój: p. 9

Telefon: 683283256

Adres E-mail:

Strona www: www.wpps.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: