PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. Jerzy Szymaniuk

Dyscypliny naukowe:
sztuki muzyczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-1870-8424

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Muzyki / Katedra Dyrygentury i Instrumentalistyki

Adres: A-15 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 19, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 06 ; Aula

Telefon: 683287854

Telefon: 683282964

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Uwagi: Dyrygent BIG BAND

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:

Stanowisko: Starszy specjalista

Jednostka: Instytut Muzyki / Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego

Adres: A-15 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 19, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 06 ; Aula

Telefon: 683287854

Telefon: 683282964

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Uwagi: Dyrygent BIG BAND

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Katedra Dyrygentury i Instrumentalistyki Kierownik Katedry