PERS - System Informacji o Pracownikach

Monika Powchowicz

Stanowisko: Starszy bibliotekarz

Jednostka: Prorektor ds. Rozwoju i Finansów / Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego / Dział Zbiorów Magazynowych

Adres: A-23 - Budynek Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71 Zielona Góra

Pokój: 0.10

Telefon: 683282126

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: