PERS - System Informacji o Pracownikach

Krystyna Ratuś

Stanowisko: Bibliotekarz

Jednostka: Prorektor ds. Rozwoju i Finansów / Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego / Dział Zbiorów Magazynowych / Magazyny Zbiorów

Adres: A-23 - Budynek Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71 Zielona Góra

Pokój: magazyn

Telefon: 683528372

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: