PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Anita Jakubaszek

Dyscypliny naukowe:
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-9303-9286

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska / Zakład Technologii Wody, Ścieków i Odpadów

Adres: A-12 - Hala Laboratoryjna IIŚ, prof. Z. Szafrana 15 Zielona Góra

Pokój: 127

Telefon: 683282396

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: