PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Tomasz Fetzki

Dyscypliny naukowe:
pedagogika; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-6026-0897

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Pedagogiki / Zakład Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej / Pracownia Pedagogiki Specjalnej

Adres: A-17 - Budynek Administracyjny, al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra

Pokój: 407, 407a

Telefon: 3283256

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: