PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Ernest Magda

Dyscypliny naukowe:
pedagogika; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-6052-3191

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Pedagogiki / Zakład Resocjalizacji / Pracownia Profilaktyki i Resocjalizacji

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: pok. 50

Telefon: 683283256

Adres E-mail:

Strona www: www.wpps.uz.zgora.pl

Strona www: www.kspr.wpps.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: