PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr inż. Paweł Majdzik

Dyscypliny naukowe informatyka techniczna i telekomunikacja; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Informatyki Technicznej
Okres 2017 - 2022
Znaleziono 14 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Conflict Avoidance Within Max-Plus Fault-Tolerant Control: Application to a Seat Assembly System, 2020, Marcin Witczak , Paweł Majdzik , Bogdan Lipiec , Ralf Stetter , W: Modeling and Performance Analysis of Cyclic Systems, 2020 / eds W. Bożejko, G. Bocewicz, Cham: Springer Nature Switzerland (#), (Studies in Systems, Decision and Control, Vol. 241), s. 135--157, ISBN: 9783030276515 https://www.springer.com/gp/book/9783030276515
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-27652-2_7
[WZCZ-21127] [data modyf. 07-09-2021 10:25]
2. A receding-horizon approach to state estimation of the battery assembly system, 2017, Paweł Majdzik , Ralf Stetter , W: Trends in Advanced Intelligent Control, Optimization and Automation: proceedings of KKA 2017-the 19th Polish Control Conference, 2017 / eds. Wojciech Mitkowski, Janusz Kacprzyk, Krzysztof Oprzędkiewicz, Paweł Skruch, Cham: Springer International Publishing (#), (Advances in Intelligent Systems and Computing, 577), s. 281--290, ISBN: 9783319606989
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-319-60699-6
Cytowania wg WOS: 0 [09-01-2023]
[WZCZ-19170] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. A feasible schedule for parallel assembly tasks in flexible manufacturing systems, 2022, Paweł Majdzik , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 32, no. 1, 51--63, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: discrete event system, parallel system, scheduling, synchronization, wireless equipment
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.34768/amcs-2022-0005
Cytowania wg WOS: 2 [06-02-2023] , JIF: 2.157
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 31-03-2022
[AWCZ-33151] [data modyf. 30-06-2022 10:40]
[100] [1]
2. Integrated fault-tolerant control of assembly and automated guided vehicle-based transportation layers, 2021, Paweł Majdzik , Marcin Witczak , Bogdan Lipiec , Zbigniew Banaszak , International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 1--18, ISSN: 0951-192X, eISSN: 1362-3052, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: assembly system, automated guided vehicles system, concurrency, digital twin, fault-tolerant control, predictive contol, synchronization
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.1080/0951192X.2021.1872103
Cytowania wg WOS: 9 [06-02-2023] , JIF: 4.42
[AWCZ-26133] [data modyf. 11-07-2022 12:16]
[35] [0.5]
3. A fault-tolerant control strategy for multiple automated guided vehicles, 2020, Marcin Witczak , Paweł Majdzik , Ralf Stetter , Bogdan Lipiec , Journal of Manufacturing Systems, Vol. 55, 56--68, ISSN: 0278-6125, eISSN: 1878-6642,
Słowa kluczowe: AGVs system, Fault diagnosis, Fault-tolerant control, Interval arithmetics, Max-plus algebra
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.1016/j.jmsy.2020.02.009
Cytowania wg WOS: 21 [06-02-2023] , JIF: 8.633
[AWCZ-24999] [data modyf. 04-05-2022 11:55]
4. Interval max-plus fault-tolerant control under resource conflicts and redundancies: application to the seat assembly, 2020, Marcin Witczak , Paweł Majdzik , Ralf Stetter , Grzegorz Bocewicz , International Journal of Control, Vol. 93, no. 11, 2262--2674, ISSN: 0020-7179, eISSN: 1366-5820, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: assembly system, fault-tolerant control, interval analysis, max-plus algebra, model predictive control
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1080/00207179.2019.1630749
Cytowania wg WOS: 10 [06-02-2023] , JIF: 2.888
[AWCZ-24164] [data modyf. 02-05-2022 14:15]
5. Multiple AGV fault-tolerant within an agile manufacturing warehouse, 2019, Marcin Witczak , Paweł Majdzik , Ralf Stetter , Bogdan Lipiec , IFAC-PapersOnLine, Vol. 53, iss. 13, 1914--1919, ISSN: 2405-8963, bibliogr. rys. wykr. summ. - 9th IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management and Control - MIM 2019, Berlin
Słowa kluczowe: AGVs system, agile manufacturing, fault-tolerant control, max-plus algebra, model predictive control
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1016/j.ifacol.2019.11.482
Cytowania wg WOS: 11 [23-01-2023]
[AWCZ-24857] [data modyf. 29-11-2021 12:34]
6. A cyclic scheduling approach to maintaining production flow robustness, 2018, Grzegorz Bocewicz , Izabela Nielsen , Zbigniew Banaszak , Paweł Majdzik , Advances in Mechanical Engineering, Vol. 10, no. 1, 1--21, ISSN: 1687-8132, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cyclic steady state, multimodal process, production flow robustness, production takt time, reachability
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 25) DOI: 10.1177/1687814017746245
Cytowania wg WOS: 7 [23-01-2023] , JIF: 1.024
[AWCZ-22300] [data modyf. 01-07-2022 09:02]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. A fuzzy logic approach to fault-tolerant scheduling of semi-automated assembly systems, 2021, Paweł Majdzik , Bogdan Lipiec , Marcin Witczak , Lothar Seybold , Ralf Stetter , Zbigniew Banaszak , W: 5th Conference on Control and Fault Tolerant Systems - SysTol 2021, St. Raphaël, Francja, New York: IEEE Xplore, 2021, s. 261--266, ISBN: 9781665431583, http://www.systol.org/systol21/sub.html
Słowa kluczowe: assembly system, battery, fuzzy logic
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23864] [data modyf. 14-10-2021 15:37]
2. Feasible Schedule Under Faults in The Assembly System, 2020, Paweł Majdzik , W: 16th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision - ICARCV 2020 (#), Shenzhen, Chiny, New York: IEEE Xplore, 2021, s. 1049--1054, ISBN: 9781728177090,
Słowa kluczowe: discrete event dynamic system, fault-tolerant control, flexible manufacturing system, max-plus algebra
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.1109/ICARCV50220.2020.9305377
[KONF-23769] [data modyf. 29-09-2021 10:48]
[140] [1]
3. Feasible schedule-based predictive fault-tolerant control for an automated packing system, 2019, Paweł Majdzik , Marcin Witczak , Bogdan Lipiec , W: 4th Conference on Control and Fault Tolerant Systems - SysTol 2019, Casablanca, Maroko, New York: IEEE Xplore, 2019, s. 165--170, ISBN: 9781728103808,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) DOI: 10.1109/SYSTOL.2019.8864757
[KONF-23616] [data modyf. 01-10-2021 18:05]
4. Computer-based scheduling and resource conflict avoidance in assembly systems, 2018, Paweł Majdzik , Ralf Stetter , Marcin Witczak , Bogdan Lipiec , W: CITS 2018. International Conference on Computer, Information and Telecommunication Systems, Colmar, Francja, [b. m.]: IEEE, 2018, s. 35--39,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) DOI: 10.1109/CITS.2018.8440145
[KONF-23094] [data modyf. 01-10-2021 17:16]
5. Design of receding-horizon estimators for the battery assembly system, 2017, Paweł Majdzik , Marcin Witczak , Lothar Seybold , Piotr Witczak , W: Preprints of the 20th World Congress The International Federation of Automatic Control , Toulouse, Francja, Touluse, 2017, s. 9707--9712,
Słowa kluczowe: (Max,+) algebra,, nterval arithmetics,, observers, predictive control
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1016/j.ifacol.2017.08.968
Cytowania wg WOS: 0 [30-01-2023]
[KONF-22708] [data modyf. 25-06-2021 10:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. Technical notes on engineering applications and challenges, 2017, / (Red.) Paweł Majdzik , .- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (#), 2017.- ISBN: 9788394759803
Kod: RED-MON-W1 BibTeX (pkt. 20)
[RED-5577] [data modyf. 25-11-2021 14:15]