PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - mgr Peter Preston

Jednostka Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki / Pracownia Inżynierii Elektrycznej
Instytut Neofilologii / Zakład Anglistyki
Okres 1996 - 2021
Znaleziono 1 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Liczba punktów za publikację przypadająca na pracownika
B - Część slotu zapełnianego przez daną publikację

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczące dyscypliny dodatkowej: [A] [B] / [A] [B]
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. What kind of validity can we afford? 1998, Peter Preston, W: Innovations and Outcomes in English Language Teacher Education, Popowo, Polska, Warszawa: The British Council, 1998, s. 241--251, ISBN: 086355394X
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-14673] [data modyf. 03-04-2002 11:48]