PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - mgr inż. Marcin Wojnakowski

Dyscypliny naukowe informatyka techniczna i telekomunikacja; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Systemów Informatycznych i Cyberbezpieczeństwa
Okres 1960 - 2030
Znaleziono 17 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Hippo-CPS: Verification of Boundedness, Safeness and Liveness of Petri Net-Based Cyber-Physical Systems, 2022, Marcin Wojnakowski , Mateusz Popławski , Remigiusz Wiśniewski , Grzegorz Bazydło , W: Technological Innovation for Digitalization and Virtualization: 13th IFIP WG 5.5/SOCOLNET Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems, DoCEIS 2022, 2022 / ed.L. M. Camarinha-Matos, Cham: Springer Nature Switzerland (#), (IFIP Advances in Information and Communication Technology, 649), s. 74--82, ISBN: 9783031075209
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-031-07520-9_7
[WZCZ-22719] [data modyf. 02-09-2022 12:18]
[5.8] [0.29]
2. Verification of the Boundedness Property in a Petri Net-Based Specification of the Control Part of Cyber-Physical Systems, 2021, Marcin Wojnakowski , Remigiusz Wiśniewski , W: Technological Innovation for Applied AI Systems: 12th IFIP WG 5.5 / SOCOLNET Advanced Doctoral AI Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems, DoCEIS 2021 : conference proceedings, 2021 / ed. L. M. Camarinha-Matos, P. Ferreira, G. Brito, Cham: Springer International Publishing (#), (IFIP Advances in Information and Communication Technology, 626), s. 83--91, ISBN: 978303078287
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-78288-7
[WZCZ-22231] [data modyf. 04-10-2021 14:25]
[10] [0.5]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Design and Verification of Petri Net-Based Cyber-Physical Systems Oriented Toward Implementation in Field Programmable Gate Arrays - a Case Study Example, 2023, Remigiusz Wiśniewski , Marcin Wojnakowski , Zhiwu Li , Energies, Vol. 16, iss. 1, 1--19, ISSN: 1996-1073, eISSN: 1996-1073, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: FPGA, boundedness, error detection, modelling, real-life CPS, verification
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.3390/en16010067
Cytowania wg WOS: 0 [06-02-2023] , JIF: 3.252
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 21-12-2022
[AWCZ-33681] [data modyf. 22-12-2022 09:25]
[70] [0.5]
2. Design Optimization of the Petri Net-based Production Process Supported by Additive Manufacturing Technologies, 2022, Justyna Patalas-Maliszewska , Remigiusz Wiśniewski , Marcin Topczak , Marcin Wojnakowski , Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences, Vol. 70, no. 2, art. e140693, 1--10, ISSN: 0239-7528, eISSN: 2300-1917, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Petri nets, additive manufacturing technology , manufacturing processes, optimization, process modelling, validation, verification
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.24425/bpasts.2022.140693
Cytowania wg WOS: 2 [06-02-2023] , JIF: 1.515
[AWCZ-33109] [data modyf. 04-07-2022 14:51]
[50] [0.5]
3. Analysis of Safeness in a Petri Net-Based Specification of the Control Part of Cyber-Physical Systems, 2021, Marcin Wojnakowski , Remigiusz Wiśniewski , Grzegorz Bazydło , Mateusz Popławski , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 31, no.4, 647--657, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.34768/amcs-2021-0045
Cytowania wg WOS: 5 [30-01-2023] , JIF: 2.157
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 27-12-2021
[AWCZ-32194] [data modyf. 30-06-2022 10:32]
[33.33] [0.33]
4. Decomposition of Distributed Edge Systems Based on the Petri Nets and Linear Algebra Technique, 2019, Remigiusz Wiśniewski , Andrei Karatkevich , Łukasz Stefanowicz , Marcin Wojnakowski , Journal of Systems Architecture, Vol. 96, 20--31, ISSN: 1383-7621, eISSN: 1873-6165, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Decomposition, Distributed system, Edge computing, Petri net
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.1016/j.sysarc.2019.01.015
Cytowania wg WOS: 8 [06-02-2023] , JIF: 2.552
[AWCZ-23563] [data modyf. 29-06-2022 14:41]
5. Design and Verification of Cyber-Physical Systems Specified by Petri Nets-A Case Study of a Direct Matrix Converter, 2019, Remigiusz Wiśniewski , Grzegorz Bazydło , Paweł Szcześniak , Iwona Grobelna , Marcin Wojnakowski , Mathematics, Vol. 7, 1--24, ISSN: 2227-7390, eISSN: 2227-7390, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Petri net, SVM, cyber-physical system, design, direct matrix converter, verification
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.3390/math7090812
Cytowania wg WOS: 12 [06-02-2023] , JIF: 1.747
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 02-09-2019
[AWCZ-24314] [data modyf. 07-07-2022 11:47]
6. Petri net-based specification of cyber-physical systems oriented to control direct matrix converters with space vector modulation, 2019, Remigiusz Wiśniewski , Grzegorz Bazydło , Paweł Szcześniak , Marcin Wojnakowski , IEEE Access, Vol. 7, 23407--23420, ISSN: 2169-3536, eISSN: 2169-3536, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: FPGA, Petri net, SVM, Verilog, concurrency, cyber-physical system, matrix converter
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2899316
Cytowania wg WOS: 23 [06-02-2023] , JIF: 3.745
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 15-02-2019
[AWCZ-23665] [data modyf. 20-06-2022 14:59]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. Analysis of Control Part of Cyber-Physical Systems Specified by Interpreted Petri Nets, 2022, Marcin Wojnakowski , Mateusz Popławski , Grzegorz Bazydło , Remigiusz Wiśniewski , W: International Conference on Systems, Man, and Cybernetics - IEEE SMC 2022 (#), Prague, Czechy, New York: IEEE Xplore, 2022, s. 1090--1095, ISBN: 9781665452588,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.1109/SMC53654.2022.9945425
[KONF-23954] [data modyf. 28-11-2022 09:00]
[20.21] [0.29]
2. Interpreted Petri Nets in Modelling and Analysis of Physical Resilient Manufacturing Systems, 2022, Remigiusz Wiśniewski , Justyna Patalas-Maliszewska , Marcin Wojnakowski , Marcin Topczak , W: International Conference on Systems, Man, and Cybernetics - IEEE SMC 2022 (#), Prague, Czechy, New York: IEEE Xplore, 2022, s. 1096--1102, ISBN: 9781665452588,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.1109/SMC53654.2022.9945341
[KONF-23953] [data modyf. 28-11-2022 09:03]
[24.75] [0.35]
3. Modelling of the effectiveness of integrating additive manufacturing technologies into Petri net-based manufacturing systems, 2022, Justyna Patalas-Maliszewska , Remigiusz Wiśniewski , Marcin Topczak , Marcin Wojnakowski , W: 2022 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE) (#), Padova, Włochy, --: IEEE, 2022, s. 1--9, ISBN: 9781665467100,
Słowa kluczowe: AM Technologies, Manufacturing Systems, Petri Nets, effectiveness, linear algebra
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 140) DOI: FUZZ-IEEE55066.2022.9882766
[KONF-23960] [data modyf. 20-12-2022 14:35]
[70] [0.5]
4. Reachability Tree in Liveness Analysis of Petri Net-based Cyber-Physical Systems, 2021, Mateusz Popławski , Marcin Wojnakowski , Grzegorz Bazydło , Remigiusz Wiśniewski , W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - 17th ICCMSE 2021, Heraklion, Grecja, Melville, New York: AIP Publishing, 2022, AIP Conference Proceedings, Vol. 2611, iss.1, s. 0700071--0700074,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) DOI: 10.1063/5.0119328
[KONF-23998] [data modyf. 21-12-2022 14:30]
5. Safeness Analysis of Petri net-based Cyber-Physical Systems Based on the Linear Algebra and Parallel Reductions, 2021, Marcin Wojnakowski , Mateusz Popławski , Remigiusz Wiśniewski , Grzegorz Bazydło , W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - 17th ICCMSE 2021, Heraklion, Grecja, Melville, New York: AIP Publishing, 2022, AIP Conference Proceedings, Vol. 2611, iss.1, s. 0700061--700064,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) DOI: 10.1063/5.0119327
[KONF-23997] [data modyf. 21-12-2022 14:30]
6. Analysis and Design Automation of Cyber-Physical System with Hippo and IOPT-Tools, 2019, Remigiusz Wiśniewski , Grzegorz Bazydło , Luis Gomes , Anico Costa , Marcin Wojnakowski , W: 45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society - IECON 2019, Lisbon, Portugalia, New York: IEEE Xplore, 2019, s. 5843--5848, ISBN: 9781728148786,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) DOI: 10.1109/IECON.2019.8926692
[KONF-23599] [data modyf. 17-01-2023 09:23]
7. Specification of Cyber-Physical Systems with the Application of Interpreted Nets, 2019, Iwona Grobelna , Remigiusz Wiśniewski , Marcin Wojnakowski , W: 45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society - IECON 2019, Lisbon, Portugalia, New York: IEEE Xplore, 2019, s. 5887--5891, ISBN: 9781728148786,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) DOI: 10.1109/IECON.2019.8926908
[KONF-23600] [data modyf. 17-01-2023 09:23]
8. Safety Analysis of Petri Nets Based on the SM-Cover Computed with the Linear Algebra Technique, 2018, Remigiusz Wiśniewski , Marcin Wojnakowski , Łukasz Stefanowicz , W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2018, Thessaloniki, Grecja, New York: AIP Publishing, 2018, AIP Conference Proceedings, Vol. 2040, s. 1--5,
Słowa kluczowe: Safeness of Petri nets, linear algebra, place invariants, state machine components cover
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1063/1.5079142
Cytowania wg WOS: 3 [23-01-2023]
[KONF-23306] [data modyf. 07-04-2021 09:33]
9. The Use of UML and Petri Net for Graphic Specification of the Reconfigurable Logic Controllers, 2018, Grzegorz Bazydło , Marcin Wojnakowski , Remigiusz Wiśniewski , W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2018, Thessaloniki, Grecja, New York: AIP Publishing, 2018, AIP Conference Proceedings, Vol. 2040, s. 1--5,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1063/1.5079138
Cytowania wg WOS: 0 [30-01-2023]
[KONF-23309] [data modyf. 06-04-2021 14:00]