PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Paweł Walczak

Dyscypliny naukowe filozofia; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Filozofii
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 12 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Cnoty obywatelskie w kontekście współczesnej edukacji, 2018, Paweł Walczak , W: W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza - inspiracje - alternatywy, 2018, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (#), s. 295--304, ISBN: 9788378423331 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4456322&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20424] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[20] [1]
2. Filozofia dla dzieci (P4C) jako trening aretologiczny, 2018, Paweł Walczak , W: Sprawności moralne jako przedmiot refleksji wychowawczej, 2018 / red. nauk. Iwaona Jazukiewicz, Ewa Rojewska, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (#), (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, t. 1023), s. 115--132, ISBN: 9788379722129 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4455851&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20631] [data modyf. 22-06-2021 09:50]
[20] [1]
3. The child's right to death in the perspective of Korczak's philosophy of childhood, 2018, Paweł Walczak , W: Etické Myslenie minulosti a sučasnosti. Človek a smrt: Ethical Thinking. Past & Present. Man and death, 2018 / ed. Vasil Gluchman, Marián Palenčár, Prešov: Filozofická fakulta Prešovská univerzita v Prešove, s. 229--241, ISBN: 9788055521640 https://www.researchgate.net/publication/339528970_The_child%27s_right_to_death_in_the_perspective_of_Korczak%27s_philosophy_of_childhood
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-21139] [data modyf. 16-12-2022 11:55]
[5] [1]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Analysis of the State of Research on the Effectiveness of the Philosophical Inquiry Method, 2021, Paweł Walczak , Przegląd Badań Edukacyjnych, nr 32, 215--228, ISSN: 1895-4308, eISSN: 2392-1544, bibliogr.
Słowa kluczowe: Matthew Lipman, ducational research, philosophical inquiry, philosophy for children
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.12775/PBE.2021.013
Open Access: Licence: CC-BY-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 25-06-2021
[AWCZ-32421] [data modyf. 27-10-2021 09:07]
[100] [1]
2. Dziecko jako podmiot praw. Ku filozoficznym podstawom praw dziecka, 2021, Paweł Walczak , Studia Paradyskie, T. 31, 289--302, ISSN: 0860-8539, bibliogr. https://paradisus.pl/studia-paradyskie-2/
Słowa kluczowe: Janusz Korczak, children's rights, dignity, filozofia dzieciństwa, filozofia praw człowieka, godność, human rights, philosophy of childhood, philosophy of human rights, prawa człowieka, prawa dziecka
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 40)
[AWCZ-32730] [data modyf. 17-12-2021 12:14]
[40] [1]
3. Importance of Teaching Philosophy and Ethics in the Light of the Challenges of Future Education, 2020, Paweł Walczak , Future Human Image, Vol. 14, 102--107, ISSN: 2311-8822, eISSN: 2519-2604, bibliogr.
Słowa kluczowe: Mathew Lipman, ethics education, philosophical education, philosophical inquiry, philosophy for children, system of education
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.29202/fhi/14/12
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 03-11-2020
[AWCZ-32420] [data modyf. 27-10-2021 08:55]
[5] [1]
4. Why piaget does not philosophize? Critical discussion of Gareth B. Mathews with the piagetan concept of cognitive development, 2019, Paweł Walczak , Childhood & Philosophy, vol. 15, 1--25, ISSN: 2525-5061, eISSN: 1984-5987, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Gareth B. Matthews, children's philosophy, cognitive development, philosophy of childhood, piaget's theory
Kod: CZR-INNE BibTeX (pkt. 0) DOI: 10.12957/childphilo.2019.39320
Cytowania wg WOS: 0 [27-03-2023]
[AWCZ-24110] [data modyf. 07-07-2022 09:59]
5. De-Communization of Childhood. Introduction to Research on Transformations of the Discourse on Child and Childhood in Post-Communist Poland, 2018, Paweł Walczak , Future Human Image, Vol. 10, 112--122, ISSN: 2311-8822, eISSN: 2519-2604,
Słowa kluczowe: child, childhood, children studies, children?s rights, de-communization, education, post-totalitarianism
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.29202/fhi/10/12
[AWCZ-23325] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[5] [1]
6. Dziecko i filozofia. Spór o filozofowanie dzieci, 2017, Paweł Walczak , Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne, t. 38, 5--19, ISSN: 1734-9923, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dzieciństwo, filozofia edukacji, filozofowanie dzieci, metafilozofia, psychologia rozwojowa
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 10) DOI: 10.18276/aie.2017.38-01
[AWCZ-22381] [data modyf. 18-05-2021 11:01]
[10] [1]
7. Wpływ dociekań filozoficznych na rozwój intelektualny dzieci. Analiza wyników badań, 2017, Paweł Walczak , Kultura i Edukacja, nr 3, 128--142, ISSN: 1230-266X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Matthew Lipman, P4C, cognitive competence, educational researches, philosophical inquiry, philosophy for children
Kod: CZR-ERIH BibTeX (pkt. 12) DOI: 10.15804/kie.2017.03.08
[AWCZ-22056] [data modyf. 08-12-2021 10:07]
[12] [1]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. Filozofia dzieciństwa w perspektywie posthumanizmu, 2017, Paweł Walczak , W: Dilema vijny/miru v postgumannomu sviti: Zbirnik naukovih prac' (za materialami mižregional'nogo naukovo-praktičnogo seminaru iz mižregional'nogo naukovo-praktičnogo seminaru iz mižnarodnoju učastju, 28-29 kvitnâ 2017 roku, m. Žitomir, Žitomir, Ukraina, Žitomir: Ministerstvo Osviti i Nauki Ukraini, 2017, s. 64--68, ISBN: -, https://mon.gov.ua/ua
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22785] [data modyf. 12-10-2021 11:06]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza - inspiracje - alternatywy, 2018, / (Red.) Joanna Dudek , Tomasz Turowski , Paweł Walczak , Joanna Zegzuła-Nowak , .- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (#), 2018, s. 329.- ISBN: 9788378423331 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4456322&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: RED-MON-W1-H BibTeX (pkt. 40)
[RED-5757] [data modyf. 29-11-2021 10:31]
[11.6] [0.29]