PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Paweł Walczak

Dyscypliny naukowe filozofia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Filozofii
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 9 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Cnoty obywatelskie w kontekście współczesnej edukacji 2018, Paweł Walczak , W: W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza - inspiracje - alternatywy, 2018, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 295--304, ISBN: 9788378423331
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20424] [data modyf. 09-10-2018 09:42]
[20] [1]
2. Filozofia dla dzieci (P4C) jako trening aretologiczny 2018, Paweł Walczak , W: Sprawności moralne jako przedmiot refleksji wychowawczej, 2018 / red. nauk. Iwaona Jazukiewicz, Ewa Rojewska, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, t. 1023), s. 115--132, ISBN: 9788379722129 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4455851&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20631] [data modyf. 02-01-2019 10:15]
[20] [1]
3. The child's right do death in the perspective of Korczak's philosophy of childhood 2018, Paweł Walczak , W: Etické Myslenie minulosti a sučasnosti. Človek a smrt: Ethical Thinking. Past & Present. Man and death, 2018 / ed. Vasil Gluchman, Marián Palenčár, Prešov: Filozofická fakulta Prešovská univerzita v Prešove, s. 229--241, ISBN: 9788055521640
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-21139] [data modyf. 14-10-2019 09:51]
[5] [1]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Why piaget does not philosophize? Critical discussion of Gareth B. Mathews with the piagetan concept of cognitive development 2019, Paweł Walczak , Childhood & Philosophy, vol. 15, 1--25, ISSN: 2525-5061, eISSN: 1984-5987, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Gareth B. Matthews, children's philosophy, cognitive development, philosophy of childhood, piaget's theory
Kod: CZR-ZAG BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.12957/childphilo.2019.39320 Cytowania wg Scopus: 0 [25-10-2021]
[AWCZ-24110] [data modyf. 28-05-2019 09:31]
[20] [1]
2. De-Communization of Childhood. Introduction to Research on Transformations of the Discourse on Child and Childhood in Post-Communist Poland 2018, Paweł Walczak , Future Human Image, Vol. 10, 112--122, ISSN: 2311-8822, eISSN: 2519-2604,
Słowa kluczowe: child, childhood, children studies, children?s rights, de-communization, education, post-totalitarianism
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.29202/fhi/10/12
[AWCZ-23325] [data modyf. 21-11-2018 11:13]
[5] [1]
3. Dziecko i filozofia. Spór o filozofowanie dzieci 2017, Paweł Walczak , Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne, t. 38, 5--19, ISSN: 1734-9923, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dzieciństwo, filozofia edukacji, filozofowanie dzieci, metafilozofia, psychologia rozwojowa
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 10) DOI: 10.18276/aie.2017.38-01 Cytowania wg Scopus: 0 [25-10-2021]
[AWCZ-22381] [data modyf. 16-02-2018 10:44]
[10] [1]
4. Wpływ dociekań filozoficznych na rozwój intelektualny dzieci. Analiza wyników badań 2017, Paweł Walczak , Kultura i Edukacja, nr 3, 128--142, ISSN: 1230-266X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Matthew Lipman, P4C, cognitive competence, educational researches, philosophical inquiry, philosophy for children
Kod: CZR-ERIH BibTeX (pkt. 12)
[AWCZ-22056] [data modyf. 05-12-2017 12:46]
[12] [1]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. Filozofia dzieciństwa w perspektywie posthumanizmu 2017, Paweł Walczak , W: Dilema vijny/miru v postgumannomu sviti: Zbirnik naukovih prac' (za materialami mižregional'nogo naukovo-praktičnogo seminaru iz mižregional'nogo naukovo-praktičnogo seminaru iz mižnarodnoju učastju, 28-29 kvitnâ 2017 roku, m. Žitomir, Žitomir, Ukraina, Žitomir: Ministerstvo Osviti i Nauki Ukraini, 2017, s. 64--68, ISBN: - https://mon.gov.ua/ua
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22785] [data modyf. 23-10-2017 09:24]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza - inspiracje - alternatywy 2018, / (Red.) Joanna Dudek , Tomasz Turowski , Paweł Walczak , Joanna Zegzuła-Nowak , .- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 329.- ISBN: 9788378423331
Kod: RED-MON-WI BibTeX (pkt. 20)
[RED-5757] [data modyf. 09-10-2018 09:08]
[5.8] [0.29]