PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Dróg, Mostów i Kolei

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Urszula Góral
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!