PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Paulina Woźniak-Chojnacka

Dyscypliny naukowe:
nauki o komunikacji społecznej i mediach; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-2650-7750

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Asystent

Jednostka: Instytut Pedagogiki / Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych / Pracownia Pedagogicznych Oddziaływań Medialnych

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 30

Telefon: 4748

Adres E-mail:

Strona www: www.wpps.uz.zgora.pl

Strona www: www.kmti.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: