PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Grzegorz Hryniewicz

Dyscypliny naukowe:
nauki o kulturze fizycznej; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-4475-3077

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Asystent

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy

Adres: F-00 - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zyty 28 Zielona Góra

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:

Stanowisko: doktorant

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych