PERS - System Informacji o Pracownikach

Dyrektor Instytutu

Adres:
Budynek Dydaktyczny
al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: P106

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!