PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Instytutu Psychologii

Adres:
Budynek Dydaktyczny
al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: P106

Telefon: 683287311

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
lic. Marta Janowicz
Brak studentów studiów doktoranckich!